BLOG

Plánovanie a stratégia PR.

Tu nájdete nové správy zo sveta internetu, a public relations.  

 Public relations dnes na internete .

Informácie z oblasti public relations  predstavujú a tvoria nový obsah  na webových stránkach  Vašej firmy,  pričom návštevníci stránok a potenciálni zákazníci najdú na vašom webe napr. články, .....

PR organizácie sa spolupodieľa na budovaní značky, identity,  a image firmy, a zahŕňa aj vzájomné budovanie dôvery medzi firmou a verejnosťou.

PR sa  rodí z rozporu a predstavuje nutnosť zmeny. Komunikácia sa deje prostredníctvom rôznych technických vymožeností, telefónov, sms-kami, internetom, emailami, a ďalšia  časť je zdieľaná verejnými zdeľovacími prostriedkami,

PR využíva tiež prostriedky tvárou v tvár napr. schôdze, tlačové konferencie a pod.

PR zahrňujú:

 • interpersonálnu komunikáciu,
 • vnútornú skupinovú komunikáciu,
 • medziskupinovú komunikáciu,
 • a masovú komunikáciu.
 • PR je nástrojom  pre brand building

PR často je definovaná ako plánované riadenie a pestovanie povesti, so zabezpečením  dlhej životnosti pomocou vytvoreného konceptu a komunikácie.

Firemná identita ´=corporate identity  musí byť dodržovaná i v P.R. komunikačných aktivitách:

 • Je nutné dať pozor na správný názov firmy/značky – barevnosť, typografiu
 • Identita značky se prejevuje i v image značky – ta musí býť konzistentná
 • Jednotná komunikačná linka sa musí udržať vo všetkých častiach marketingového mixu

   

  PR organizácie sa spolupodieľa na budovaní značky, identity,  a image firmy, a zahŕňa aj vzájomné budovanie dôvery medzi firmou a verejnosťou.

   

  :)

Budovanie značky, imidžu firmy, a PR stratégia Firmy

Základom správneho fungovania a úspechu ktorejkoľvek firmy je jej firemná komunikácia. Firemná  komunikácia je súhrnom správania, ktorým sa firma prezentuje navônok, a na okolie, spôsobom  ako firma komunikuje, s čím súvisí aj komunikácia vo vnútornom prostredí firmy. Súčasťou firemnej komunikácie je je okrem vonkajšej komunikácie aj komunikácia vo vnútornom prostredí  firmy, čo predstavuje komunikáciu medzi  zamestnancami, vedúcimi, akcionármi a  inými  osobami,...

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie