OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojím zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie.  Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť A-Medial, IČO 37530828, so sídlom Bratislave zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava , pod spisovou značkou 707-18648 // Som Anna Imrichová, Trenčianska 19, 82101 Bratislava, a prevádzkujem webovú stránku a-medial.sk. Vaše  osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších  spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať

na tel. čísle +421 948 509099 alebo na e-mail: a-medial@a-medial.sk  Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a  GDPR, a teda že: budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,

umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail,meno,  nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy

(napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru.

● vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,

aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno) na čo klikáte v e-maile najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to počas 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať

použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

● pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a zacielenie reklamy na

Facebooku, a to počas 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek

odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia - živé akcie napr. atď...doplňte svoje účely spracovania

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje

dlhšiu dobu na ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

A-Medial.sk