Kategória: Nezaradené

Budovanie značky, imidžu firmy, a PR stratégia Firmy

Základom správneho fungovania a úspechu ktorejkoľvek firmy je jej firemná komunikácia. Firemná  komunikácia je súhrnom správania, ktorým sa firma prezentuje navônok, a na okolie, spôsobom  ako firma komunikuje, s čím súvisí aj komunikácia vo vnútornom prostredí firmy. Súčasťou firemnej komunikácie je je okrem vonkajšej komunikácie aj komunikácia vo vnútornom prostredí  firmy, čo predstavuje komunikáciu medzi  zamestnancami, vedúcimi, akcionármi a  inými  osobami,...

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie