Kategória: A-Medial

Ako budovať vzťah s verejnosťou (PR) a pozitívne meno malého podniku

Podniky a inštitúcie pri budovaní vzťahov s verejnosťou či vytváraní  svojho pozitívneho mena,  častokrát vynakladajú nemalé  úsilie. Aký zvoliť postup,  aby ste dosiahli  úspešný požadovaný efekt? Tu je niekoľko tipov Budovanie pozitívneho mena a vzťahov s verejnosťou(PR) pre inštitúciu,  či malý podnik s obmedzenými finančnými prostriedkami môže byť náročné, ale nie je nemožné. Tu je niekoľko...

Celý článok

#Vnútrofiremná komunikácia podniku a jej vplyv na vzťah s verejnosťou (PR).

Vnútro-firemná komunikácia ako nástroj PR. K jednému zo základných prvkov úspešného fungovania podniku patrí aj  jeho vnútro firemná komunikácia, s dopadom na vzťah s verejnosťou. 1. Celkovo firemná komunikácia predstavuje  vzájomné správanie sa vedúcich pracovníkov, zamestnancov, akcionárov, a osôb zainteresovaných do chodu podniku. Komunikácia vo vnútornom prostredí podniku. 2. Vnútorná firemná komunikácia značí najčastejšie komunikáciu...

Celý článok