Značka: PR

#Vnútrofiremná komunikácia podniku a jej vplyv na vzťah s verejnosťou (PR).

Vnútro-firemná komunikácia ako nástroj PR. K jednému zo základných prvkov úspešného fungovania podniku patrí aj  jeho vnútro firemná komunikácia, s dopadom na vzťah s verejnosťou. 1. Celkovo firemná komunikácia predstavuje  vzájomné správanie sa vedúcich pracovníkov, zamestnancov, akcionárov, a osôb zainteresovaných do chodu podniku. Komunikácia vo vnútornom prostredí podniku. 2. Vnútorná firemná komunikácia značí najčastejšie komunikáciu...

Celý článok