Ako budovať vzťah s verejnosťou (PR) a pozitívne meno malého podniku

Podniky a inštitúcie pri budovaní vzťahov s verejnosťou či vytváraní  svojho pozitívneho mena častokrát vynakladajú nemalé  úsilie. Aký zvoliť postup,  aby ste dosiahli  úspešný požadovaný efekt?

Tu je niekoľko tipov

Budovanie pozitívneho mena a vzťahov s verejnosťou(PR) pre inštitúciu,  či malý podnik s obmedzenými finančnými prostriedkami
môže byť náročné, ale nie je nemožné. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť:

Príbeh, hodnoty a kvalitné služby

 1. Rozpovedzte svoj osobný príbeh: začnite od seba a vášho príbehu, ktorý vytvára vašu značku.
  Prečo ste založili  svoj podnik a aká je vaša vášeň?
  Popíšte svoju vášeň a rozpovedzte ju príbehom, odkazujúcim  na vaše produkty a služby.
  Ľudia radi nakupujú od ľudí s osobným príbehom.
 2. Jasné poslanie a hodnoty: Definujte jasné poslanie a hodnoty vášho podniku. Tieto by mali byť srdcom všetkého, čo robíte, a mali by byť jasne komunikované k zákazníkom a verejnosti.
 3. Kvalita služieb alebo produktov: Vaša priorita by mala byť tvorba kvalitných služieb, alebo produktov. Spokojní klienti budú prirodzene návštevou a nákupom služieb podniku pokračovať, čím sa utvrdzuje váš pozitívny dojem.

  Marketingové nástroje web, sociálne siete

 4. Vytvorte si silnú online prítomnosť:
  -Vytvorte si webovú stránku, kde prezentujete vaše produkty alebo služby.
  Využite sociálne siete, aby ste oslovili potenciálnych zákazníkov. Webovú stránku udržiavajte aktívnu.
  Webová stránka je prvým miestom, kde ľudia hľadajú informácie o inštitúcii či podniku.
  Použite sociálne siete, aby ste sa priblížili k ich potrebám. Je to relatívne lacný spôsob komunikácie podniku s verejnosťou.
 5. Využite bezplatné marketingové nástroje: Sociálne siete ako Facebook, Instagram a LinkedIn ponúkajú bezplatné možnosti
  pre marketing. Pravidelne na nich zdieľajte obsah, relevantný pre vašu cieľovú skupinu.
  Komunikujte s vašimi vašimi sledovateľmi. Najmä v komentároch sa veľa dozviete o tom,  čo vaši klienti potrebujú.
 6. Vytvorte si skvelé profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Twitter) a pravidelne zdieľajte relevantný obsah.
  To môže zahrnovať informácie o vašich produktoch, tipy, rady alebo iné hodnotné informácie pre vašich zákazníkov.
  Komunikujte s relevantnou komunitou a pravidelne odpovedajte na ich otázky a komentáre.  Najmä v komentároch sa veľa dozviete
  o tom, čo vaši klienti potrebujú.
 7. Myslite na optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO), aby vás klienti  mohli ľahko nájsť online.

  Spolupráca s médiami a lokálny marketing

 8. Spolupracujte s miestnymi médiami: Kontaktujte miestne noviny, rádiá a online médiá a ponúknite im príbeh
  o prevádzke inštitúcie a podniku.  Mnohé miestne médiá sú radi, ak môžu chrániť miestne inštitúcie, alebo miestnych  podnikateľov.
 9. Lokálny marketing: Zamerajte sa na lokálny marketing a v spolupráci s miestnymi médiami, zorganizujte podujatia alebo akcie,
  ktoré prilákajú miestnych obyvateľov.
 10. Vytvorte si vzťahy  s miestnymi spoločenstvami: Zapojte sa do miestnych aktivít a podujatí.
  Podieľajte sa na dobrovoľníckych aktivitách a podporujte miestne organizácie. Týmto spôsobom môžete budovať pozitívny dojem
  o inštitúcii  a podniku vo vašej komunite. Budete sa cítiť súčasťou komunity a zároveň mať príležitosť budovať vzťahy s miestnymi ľuďmi.
 11. Spolupráca a partnerstvá: Hľadajte príležitosti na spoluprácu s rôznymi miestnymi inštitúciami, podnikmi alebo organizáciami. Táto spolupráca Vás môže rýchlejšie  zviditeľniť.
 12. Vytvorte kvalitné služby alebo  produkty: Nič tak nezvýši vašu povesť ako kvalitné produkty, alebo služby produkujúcich  spokojných zákazníkov. Snažte sa prekonať očakávania zákazníkov a motivujte ich, aby vás odporúčali priateľom, kolegom a ďalším  známym.
 13. Získate pozitívne recenzie od spokojných zákazníkov. Zákazníkov môžete vyzvať, aby napísali recenzie na online platformy, ako sú Google Facebook. apod.  alebo ich požiadajte o odporúčania, na týchto online platformách.
 14. Vytvorte  si jednotný vizuálny štýl pre svoju značku, ktorý  budú obsahovať všetky vaše dokumenty a tiež vaša elektronická webová  stránka.
 15. Monitorujte a merajte výsledky: Využívajte nástroje na sledovanie online aktivít  a analyzujte, čo vám funguje a čo nie, pri budovaní vzťahov s verejnosťou a tvorbe pozitívneho mena. Týmto spôsobom môžete vypracovať a aktualizovať svoje stratégie vedúce k čo najlepším výsledkom.

  Trpezlivosť, odborná autorita, efektívna komunikácia

 16. Buďte trpezliví ku klientom a  zákazníkom. Snažte sa s klientami pravidelne komunikovať. Počúvajte ich spätnú väzbu a prispôsobte svoje služby alebo produkty ich potrebám.
 17. Odborná autorita: Snažte sa stať  odbornou autoritou vo vašej oblasti. Môžete to dosiahnuť tak, že budete využívať svoje vedomosti a skúsenosti prostredníctvom blogovania, workshopov alebo verejných prednášok.
 18.  Efektívna komunikácia: Komunikujte otvorene a pravdivo s vašimi zákazníkmi. Ak sa objavia problémy, pokúsite sa ich vyriešiť čo najtransparentnejšie a najrýchlejšie.
 19. Slovné odporúčanie: Pozitívne slovné odporúčania sú často najvhodnejším spôsobom propagácie. Preto sa snažte vytvoriť jedinečný a nezabudnuteľný zážitok pre vašich zákazníkov, ktorý ich bude motivovať, aby hovorili o inštitúcii, podniku, či ponúkanej službe čo najlepšie.

Budovanie pozitívneho mena inštitúcie, organizácie a malého podnik vyžaduje čas a úsilie. PR je potrebný proces, a nie vždy prinesie okamžité výsledky. Sústreďte sa na kvalitu vo všetkom, čo robíte a časom budete môcť  vidieť výsledky budovania pozitívneho mena vášho podniku.

Nezabudnite, že správna komunikácia, aktivita a interakcia  je kľúčom k vytváraniu dobrému mena a osobnej značky podniku.
Ak budete pravidelne pracovať na spomínaných krokoch, môžete dosiahnuť zaručený úspech.

Komentáre