Značka: budovanie pozitívneho mena firmy

Ako budovať PR a pozitívne meno malého podniku s menšími finančnými prostriedkami

Malé podniky majú pri budovaní PR a pozitívneho mena svojej firmy veľakrát nevyšpecifikovaný postup ako to uskutočniť. Častokrát sa javí hlavným dôvodom časová zaneprázdnenosť malých podnikateľov a nedostatočné finančné zdroje. Majitelia podnikov s vlastnými produktami a službami  sa starostlivo snažia o nákup, výrobu a odbyt produktov. Veľakrát však nemajú čas, ani potrebné marketingové znalosti zo stratégie...

Celý článok

#Vnútrofiremná komunikácia podniku a jej vplyv na vzťah s verejnosťou (PR).

Vnútro-firemná komunikácia ako nástroj PR. K jednému zo základných prvkov úspešného fungovania podniku patrí aj  jeho vnútro firemná komunikácia, s dopadom na vzťah s verejnosťou. 1. Celkovo firemná komunikácia predstavuje  vzájomné správanie sa vedúcich pracovníkov, zamestnancov, akcionárov, a osôb zainteresovaných do chodu podniku. Komunikácia vo vnútornom prostredí podniku. 2. Vnútorná firemná komunikácia značí najčastejšie komunikáciu...

Celý článok