Značka: Vzťah s verejnosťou a malý podnik

Ako budovať PR a pozitívne meno malého podniku s menšími finančnými prostriedkami

Malé podniky majú pri budovaní PR a pozitívneho mena svojej firmy veľakrát nevyšpecifikovaný postup ako to uskutočniť. Častokrát sa javí hlavným dôvodom časová zaneprázdnenosť malých podnikateľov a nedostatočné finančné zdroje. Majitelia podnikov s vlastnými produktami a službami  sa starostlivo snažia o nákup, výrobu a odbyt produktov. Veľakrát však nemajú čas, ani potrebné marketingové znalosti zo stratégie...

Celý článok