Ako budovať PR a pozitívne meno malého podniku s menšími finančnými prostriedkami

Malé podniky majú pri budovaní PR a pozitívneho mena svojej firmy veľakrát nevyšpecifikovaný postup ako to uskutočniť.

Častokrát sa javí hlavným dôvodom

časová zaneprázdnenosť malých podnikateľov a nedostatočné finančné zdroje.

Majitelia podnikov s vlastnými produktami a službami  sa starostlivo snažia o nákup, výrobu a odbyt produktov.
Veľakrát však nemajú čas, ani potrebné marketingové znalosti zo stratégie riadenia, finančného a časového plánovania, a pod..

Ich finančná situácia im nedovoľuje využiť služby veľkých agentúr, a tak len bezmocne krčia plecamiv čase, keď by mali rozhodnúť ako najlepšie uplatniť svoje know-how smerom k verejnosti.

Dnes sú malé firmy s budovaním pozitívneho mena na tom obdobne ako veľké podniky. Z pohľadu flexibility sa dokonca  menší objem firmy javí aj ako možná výhoda. Táto výhoda je zrejmá  najmä vtedy,
ak je treba urobiť reštrukturalizáciu a inováciu výrobného procesu, produktu či služby.

Strategický plán riadenia, finančná rezerva, sledovanie príjmov a výdajov

Prvoradým  momentom  v udržaní korektných PR a budovania pozitívneho mena malej firmy na verejnosti je  vytvoriť si strategický plán riadenia. Tento plán by mal obsahovať postupné kroky, ku ktorým je priradený čas, určený pre splnenie stanovených cieľov.
Dôležitým je aspekt, poukazujúci na to, že firma má predstavu o tom,
ako sa jej darí napĺňať strategické ciele v určenom čase.

 

 

Ďalším dôležitým momentom  je finančné hospodárenie malého podniku
a sledovanie príjmov a výdajov . Ku základným bodom patrí  aj vytvorenie finančnej rezervy,
ktorú bude mať malá firma k dispozícii v dobrých, ale aj v neistých  časoch.

Milé stretnutie

V súvislosti s tým som si pripomenula slová môjho spolužiaka, s ktorým som sa pred niekoľkými rokmi stretla. Po radostnom zvítaní som sa ho so záumom opýtala: “ Ako sa máš ? “ Spolužiak mi spomenul, situáciu počas predchádzajúceho obdobia, keď mal úspech vo firme. Potom však prišlo aj niečo iné.

 

Rozprával mi : „Vieš Any cestou z firmy domov som sa vždy s obľubou zastavil v stánku a kúpil si aj za 500 eur mesačníky, noviny a časopisy, ktoré som mal v rád a zaujímali ma. Užíval som si a čítal, a rozhadzoval aj na iné.

Tak to išlo 10 rokov, a potom zrazu firma skrachovala.

Hmm a  Uvedomenie

Vtedy som si uvedomil, že som si mal odkladať, a vo firme investovať a tvoriť si rezervu.“

„Tak som potom chytro našťastie našiel inú firmu, a podarilo sa mi v nej zamestnať na lukratívnom mieste. Odvtedy som už toľko časopisov nekupoval. Zmenil sa mi spôsob myslenia. Začal som šetriť a sledovať svoje výdaje, a hlavne odkladať si na neisté obdobie.

Keď sa táto situácia o pár rokov len trochu iným spôsobom zopakovala, mal som už

finančnú rezervu a oporu ako sa dostať z problémov.“

 

S úžasom som ho počúvala a premýšľala o tom koľko ľudí je na tom rovnako alebo prinajmenšom podobne.

Na to som mu odvetila :“ ak by si bol mal dobrý strategický plán už na začiatku, finančnú rezervu, sledoval dostatočne svoje príjmy i výdavky,

a budoval si systematicky svoj vzťah s verejnosťou,
dalo sa nežiadanej situácii predísť.“

Tipy pre budovanie vzťahu s verejnosťou

Položila som mu niekoľko otázok.
Počuj: “

  1. Na čo tvoja firma vynakladala veľa  úsilia, spomínaš si a môžeš mi o tom porozprávať?
  2. Prispieval si aj na Charitu, mal si svoj stánok na charitatívnej akcii?
  3. Posielal si návrhy a tipy vo forme článkov  pre zlepšenia tvojej služby a produktu do novín, časopisov,  publikácií a rôznych médií ?
  4. Oslovil si youtuberov alebo influenserov?“

 

So spolužiakom sme sa dohodli na ďalšom stretnutí, na ktorom sme sa rozprávali  o ďalších spôsoboch ako budovať PR malej firmy.

O čom sme sa rozprávali ?  O tom vám  už napíšem nabudúce.

 

 

Komentáre